Kiri Vehara

A lovely World Sri Lanka Sri Lanka Polonnaruwa Photo: Kiri Vehara Foto: Kiri Vehara
The dagoba Kiri Vehara called the Dagoba of milk for its whitish aspect.
Cow
Kiri Vehara

Kiri Vehara

Polonnaruwa
Copyright © 1999-2019. Dominique G, All Rights Reserved
twitter A lovely World
A lovely World