Magníficas dunas, Sossusvlei

A lovely World Namibia Namibia Sossusvlei Photo: Magníficas dunas, Sossusvlei Picture: Magníficas dunas, Sossusvlei
Las dunas magníficas de Sossusvlei, de las que algunas son altas de más de 300 metros, pertenecen al lugar mítico de Namibia.
Deadvlei
Magníficas dunas, Sossusvlei

Magníficas dunas, Sossusvlei

Sossusvlei
Copyright © 1999-2019. Dominique G, All Rights Reserved
twitter A lovely World
A lovely World