Dunes, Chinguetti

A lovely World Mauritanie Mauritanie Chinguetti Mauritanie Mauritanie
Les adeptes du zen, du yoga et du qi-gong viennent méditer, seuls ou en groupe, face au désert, à quelques kilomètres de Chinguetti.
Dunes
Dunes, Chinguetti

Dunes, Chinguetti

Chinguetti
Copyright © 1999-2021. Dominique G, All Rights Reserved
twitter A lovely World
A lovely World