Basílica de San Marcos, Venecia

A lovely World Italia Italia Venecia Photo: Basílica de San Marcos, Venecia Picture: Basílica de San Marcos, Venecia
La basílica de San Marcos. Cinco arcos principales, bordeados por una doble hilera de pequeñas columnas, ritman la fachada principal.
San Marcos
Basílica de San Marcos, Venecia

Basílica de San Marcos, Venecia

Góndola
Copyright © 1999-2018. Dominique G, All Rights Reserved
twitter A lovely World
A lovely World