Nancy, Puerta Desilles

A lovely World Francia Francia Lorena Photo: Nancy, Puerta Desilles Picture: Nancy, Puerta Desilles
La puerta Désilles fue construida entre 1782 y 1784. Las estatuas y los bajorrelieves son de Joseph Söntgen.
Nancy
Nancy, Puerta Desilles

Nancy, Puerta Desilles

Nancy
Copyright © 1999-2019. Dominique G, All Rights Reserved
twitter A lovely World
A lovely World