Ethiopia
Cyber Ethiopia
:
http://www.cyberethiopia.com/
Meda Ethiopia
:
http://www.ethiopians.com/
Tigray.net
:
http://tigray.net/
Guide to Ethiopia
:
http://www.linkethiopia.org/guide-to-ethiopia/
Ethiopian Observer
:
http://www.ethioobserver.net/
Wikipedia Ethiopia
:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia