Impala, Kalahari

A lovely World Botswana Botswana Kalahari Impala, Kalahari Impala, Kalahari
An impala can make jumps 10 meters long and 3 meters high and can gallop at 60 kph.
Bee-eater
Impala, Kalahari

Impala, Kalahari

Acacia
Copyright © 1999-2016. Dominique G, All Rights Reserved
twitter A lovely World
A lovely World